Volg ons op Linkedin Volg ons op Facebook Volg ons op Twitter
Volg ons op:
LeesMeer
Lees meer

Wijngaert III te Haaren

Locatie: Haaren
Aan de westzijde van de kern Haaren, gemeente Haaren, is het nieuwe woongebied ‘Wijngaert III’ gepland. Een belangrijke aanleiding hiervoor is de behoefte aan vervangende nieuwbouw met voorzieningen voor de cliënten van Cello. Cello biedt mensen met een verstandelijke beperking een professionele en flexibele ondersteuning in het dagelijks leven, waaronder op het gebied van wonen. De cliënten van Cello zijn momenteel gehuisvest in het voormalig klooster ‘Haarendael’. Deze locatie voldoet echter niet meer aan de woontechnische eisen. Daarnaast kan met de invulling van het gebied in belangrijke mate worden voldaan aan de woonbehoefte door invulling met reguliere woningbouw bestaande uit een variatie van woningtypen.

de hoeve [Wijngaert III te Haaren]

Volgend project